ข่าวประกวดราคา/ จัดซื้อ/ จัดจ้าง
ทนงศักดิ์ ทวีทอง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี
สารจากนายก
สัญญาประชาคมที่ได้ให้ไว้ต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วย "หลักธรรมาภิบาล บริหาร  อบจ.โปร่งใส  ประชาชนมีส่วนร่วม" กระผมมีเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมให้จงได้

Samui Festival 2018 และ Samui Marathon & Trail 2018(ดู : 41)
Samui Festival 2018 ระหว่างวันที่ 25-30 กันยายน 2561 และ Samui Marathon & Trail 2018 วันที่ 30 ...